2011

 Vyúčtování ceny vodného a stočného pro rok 2011
 Součtové vyúčtování dilčích odběratelských vyúčtování cen
 Předaná Voda

 Pitná voda ostatní
 Pitná voda Sosnová
 Stočné Stará Ves
 Stočné Huzová
 Stočné Horní město
 Stočné Dolní Moravice


 

Výpočet (kalkulace) cen pro rok 2011

Voda pitná

Voda pitná předaná

Voda odpadní Horní Město

Voda odpadní Huzová

Voda odpadní Dolní Moravice