2013

Vyúčtování ceny vodného a stočného pro rok 2013

 Předaná Voda

 Pitná voda ostatní
 Stočné Stará Ves
 Stočné Huzová
 Stočné Horní město
 Stočné Dolní Moravice

Výpočet (kalkulace) cen pro rok 2013

Voda pitná

Voda pitná předaná

Voda odpadní Horní Město

Voda odpadní Huzová

Voda odpadní Dolní Moravice

Voda odpadní Stará Ves