2014


Výpočet (kalkulace) cen pro rok 2014

Voda pitná

Voda pitná předaná

Voda odpadní Horní Město

Voda odpadní Huzová

Voda odpadní Dolní Moravice

Voda odpadní Stará Ves

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné