2015


Výpočet (kalkulace) cen pro rok 2015

Voda pitná

Voda pitná předaná

Voda odpadní Horní Město

Voda odpadní Huzová

Voda odpadní Dolní Moravice

Voda odpadní Stará Ves

Vyúčtování podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyúčtování Pitná voda 2015

Vyúčtování Předaná voda 2015

Vyúčtování Dolní Moravice stočné 2015

Vyúčtování Horní Město stočné 2015

Vyúčtování Huzová stočné 2015

Vyúčtování Stará Ves stočné 2015