FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

Smlouva o dodávce vody platná od 1.7.2018 (PDF)

Přihláška - Odhláška(PDF)

Objednávka na přezkoušení vodoměru(PDF)

Formulář pro odečet stavu vodoměru(PDF)

Žádost o vyjádření(PDF)

Doporučené kladečské schéma vodovodní přípojky(PDF)

Reklamační protokol(PDF)

Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod platná od 1.7.2018(PDF)

Podmínky pro provádění prací v ochnanném pásmu (PDF)

Všeobecné podmínky dodávky vody-1.7.2018 (PDF)

Všeobecné podmínky odvádění vypouštěných odpadních vod do oddílné kanalizace - 1.7.2018(PDF)