VaK Bruntál a.s.

Důležité odkazy

Společnost VaK Bruntál a.s. je organizací zabezpečující dodávku pitné vody a čištění odpadních vod, včetně dalších souvisejících odborných činností prováděných na úseku vodního hospodářství. Společnost má komunální charakter, neboť převážnou část majetku vlastní obce a města okresu Bruntál.

 
Formuláře ke stažení
Pracovní místa
Několik rad pro uživatele přípojky
Organizační schéma společnosti

Největšími akcionáři jsou:

Město Bruntál

35,30 %

Město Rýmařov

24,78 %

Město Břidličná

6,48 %

Město Horní Benešov

3,88 %

Společnost VaK Bruntál a.s. vznikla k datu 1.1.1994 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Bruntál s.p., který zajišťoval provoz veřejných vodovodů a kanalizací na území celého okresu Bruntál. Privatizací přešel infrastrukturní majetek veřejných vodovodů a kanalizací do majetku měst a obcí. Tato města a obce se dohodly na vytvoření akciové společnosti, která bude zajišťovat provozování veřejných vodovodů na území, které je zásobováno pitnou vodou ze Skupinového vodovodu Bruntál se. Do nově vznikající společnosti se rozhodlo vstoupit i několik obcí, které jsou zásobovány pitnou vodou z místních zdrojů.

VaK Bruntál a.s. je společností tzv. „smíšeného typu“, kdy jsou majitelé infrastruktury sdruženi v akciovou společnost svými majetkovými podíly. Současně je však v této společnosti provozní majetek, který byl privatizován kupónovou metodou. Společnost tak zajišťuje správu i provoz vodovodů a kanalizací vlastními pracovníky a prostředky.

Základním cílem akciové společnosti VaK Bruntál a.s. je zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody, dále pak odvádění a čištění odpadních vod, při zachování sociálně únosných cen vodného a stočného a vytváření přiměřeného zisku potřebného pro další rozvoj společnosti.

 

 

Úpravna vody Karlov                                                                              Úpravna vody Leskovec

           

 

Základní identifikační údaje společnosti

 

Obchodní firma:

VaK Bruntál a.s.

Sídlo společnosti:

třída Práce 42, 792 01 Bruntál

IČ:

47675861

DIČ:

CZ47675861

Bankovní spojení: 

KB, a.s. Bruntál, č.ú. 1704771/0100

Telefon:

555 537 300

Fax:

555 537 380

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 732

 

Základní kapitál společnosti:

  408 063 000

 

Statutární orgán - představenstvo společnosti

Ing. Štěpán Kovář

předseda představenstva

Ing. Petr Klouda

místopředseda představenstva

Ing.Václav Mores

člen představenstva

Ing. Stanislav Moškoř

člen představenstva

Ing. Libor Unverdorben

člen představenstva

 

Dozorčí rada společnosti

Ing. Jiří Zlámal

předseda dozorčí rady

Ing. Salome Sýkorová

místopředseda dozorčí rady

Mgr. Marcela Staňková

člen dozorčí rady

Miroslav Kladníček

člen dozorčí rady

Michal Blažek

člen dozorčí rady

Bedřich Buťák   

člen dozorčí rady

Václav Vojtíšek

člen dozorčí rady

Ondřej Holub

člen dozorčí rady

Pavel Kopeček

člen dozorčí rady