VALNÁ HROMADA
PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA
ŘEDITEL
EKONOMICKÝ ÚTVAR ÚTVAR ŘEDITELE PROVOZNÍ ÚTVAR TECHNICKÝ ÚTVAR
Vedoucí EÚ, hlavní účetní
Asistentka ředitele Vedoucí PÚ   Vedoucí údržby     Investice, projekce          pasporty sítí Energetik Technolog
ÚV Karlov ÚV Leskovec
Ostraha objektu, vrátní, ústředna Fakturace vodného, smlouvy, pohledávky Mzdová + personální agenda, správa majetku Vydávání vyjádření ČOV+kanal. Huzová, H.Město, D.Moravice odběr vzorků   hygienické zabezpečení
provoz vodovodů
Odečty vodoměrů
SV Rozv. řady