Pro akcionáře společnosti


Pozvánka na valnou hromadu Vak Bruntál a.s 27.9.2018
Vyjádření představenstva - protinávrh
Protinávrh akcionáře
Stanovy - upravené

Pozvánka - oprava

Znalecký posudek ČOV Bruntál
Jednací řád'
Stanovy


Pozvánka na řádnou valnou hromadu VaK Bruntál a.s 19.06.18
Jednací řád
Příloha v účet.závěrce 2017
Dodatek č. 1 ke sml. o výkonu funkce člena dozorčí rady.
Dodatek č. 1 ke sml. o výkonu funkce člena představenstva
Výroční zpráva 2017
Znalecký posudek Břidličná
Zpráva auditora 2017 + rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Zpráva o vztazích 2017
Zpráva představenstva
Zpráva o činnosti dozorčí rady a její stanovisko k účetní závěrce, za rok 2017 a k návrhu na zúčtování HV za rok 2017

 


Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou 8.6.2017
Jednací řád řádné valné hromady 2017
Sml. o výkonu funkce člena dozorčí rady
Znalecký posudek Rázová
Znalecký posudek Rýžoviště
Rozvaha 2016
Výkaz zisku a ztrát 2016
Cash flow 2016
Výroční zpráva 2016
Příloha k účetní uzávěrce 2016 VaK Bruntál a.s
 


Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií
Oznámení přijetí nabídky


Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou 16.6.2016

Jednací řád řádné valné hromady akcionářů společnosti 16.6.2016

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 16.6.2016

Výroční zpráva 2015

Přehled o penněžních tocích 2015
Přehled o změnách VK 2015
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k UZ 2015
Rozvaha 2015 Aktiva
Rozvaha 2015 Pasiva
Zpráva o vztazích za účetní období 2015
Po3217 vodovod Leskovec
Po3218 vodovod Staré Město

„ Účetní uzávěrka rok 2014
Účetní uzávěrka 1/2014

Účetní uzávěrka 2/2014

Účetní uzávěrka 3/2014

Příloha k účetní uzávěrce 2014

Výroční zpráva 2014

Stanovy společnosti