ROK 2008

 

Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok 2008
           
IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál
           
Řádek Náklady pro výpočet ceny pro stočné
Nákladové položky Voda odpadní Dolní Moravice
2,007 2,008  
Plán Kalkul. Rozdíl
1 2 9 10 11
1. Materiál 8,000 18,500 10,500
1-Jan - surová voda podzemní + povrchová 0 0 0
1-Feb - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0 0 0
1-Mar - chemikálie 0 0 0
1-Apr - ostatní materiál 8,000 18,500 10,500
2. Energie 80,000 91,338 11,338
2-Jan - elektrická energie 80,000 91,338 11,338
2-Feb - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) 0 0 0
3. Mzdy  95,400 102,233 6,833
3-Jan - přímé mzdy 68,000 73,070 5,070
3-Feb - ostatní osobní náklady 27,400 29,163 1,763
4. Ostatní přímé náklady 164,200 129,700 -34,500
4-Jan - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku   0 0 0
4-Feb - opravy infrastrukturního majetku 30,000 10,200 -19,800
4-Mar - nájem infrastrukturního majetku 40,000 40,000 0
4-Apr - poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0
4-May - ostatní provozní náklady externí 74,000 77,500 3,500
4-Jun - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 20,200 2,000 -18,200
5. Finanční náklady 0 0 0
6. Výrobní režie 17,000 17,256 256
7. Správní režie 10,000 15,724 5,724
8. Úplné vlastní náklady 374,600 374,751 151
 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME      
 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku      
 C Počet pracovníků      
 D Voda pitná fakturovaná v  m3      
 E - z toho domácnosti       
 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v  m3 22,000 22,000 0
 G - z toho domácnosti      
 H Voda srážková fakturovaná v  m3      
 I Voda odpadní čištěná v  m3      
 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v  m3      
 K Pitná nebo odpadní voda předaná v  m3      
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3 17.03 17.03 0.01
 10. ÚVN 374,600 374,751 151
 11. Kalkulační zisk 37,460 37,475 15
 11.a - podíl z ÚVN % 10.00% 10.00% 0.00%
 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku 37,460 37,478 18
 12. Celkem ÚVN + zisk 412,060 412,226 166
 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková  m3 22,000 22,000 0
 14. CENA pro vodné, stočné Kč.m-3 18.73 18.73 0.00
 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m-3 19.67 20.42 0.75
Vypracoval: Ing. Renáta Jakuněnková   Datum : 23.11.2007
Kontroloval: Schválil:  
Telefon: 554 711 051 (ředitel, statutární zástupce)
Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady.          
Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.        
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.      
VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.      
       
       
       
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok 2008
           
IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál
           
Řádek Náklady pro výpočet ceny pro stočné
Nákladové položky Voda odpadní Huzová
2,007 2,008  
Plán Kalkul. Rozdíl
1 2 9 10 11
1. Materiál 0 5,000 5,000
1-Jan - surová voda podzemní + povrchová 0 0 0
1-Feb - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0 0 0
1-Mar - chemikálie 0 0 0
1-Apr - ostatní materiál 0 5,000 5,000
2. Energie 70,000 61,433 -8,567
2-Jan - elektrická energie 70,000 61,433 -8,567
2-Feb - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) 0 0 0
3. Mzdy  86,102 102,233 16,131
3-Jan - přímé mzdy 61,100 73,070 11,970
3-Feb - ostatní osobní náklady 25,002 29,163 4,161
4. Ostatní přímé náklady 69,000 75,200 6,200
4-Jan - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku   0 0 0
4-Feb - opravy infrastrukturního majetku 20,000 10,200 -9,800
4-Mar - nájem infrastrukturního majetku 10,000 10,000 0
4-Apr - poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0
4-May - ostatní provozní náklady externí 37,000 53,000 16,000
4-Jun - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2,000 2,000 0
5. Finanční náklady 0 0 0
6. Výrobní režie 5,344 6,039 695
7. Správní režie 3,568 3,931 363
8. Úplné vlastní náklady 234,014 253,836 19,822
 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME      
 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku      
 C Počet pracovníků      
 D Voda pitná fakturovaná v  m3      
 E - z toho domácnosti       
 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v  m3 10,000 10,000 0
 G - z toho domácnosti      
 H Voda srážková fakturovaná v  m3      
 I Voda odpadní čištěná v  m3      
 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v  m3      
 K Pitná nebo odpadní voda předaná v  m3      
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3 23.40 25.38 1.98
 10. ÚVN 234,014 253,836 19,822
 11. Kalkulační zisk 13,419 12,197 -1,222
 11.a - podíl z ÚVN % 5.73% 4.81% -0.93%
 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku 13,419 12,197 -1,222
 12. Celkem ÚVN + zisk 247,433 266,033 18,600
 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková  m3 10,000 10,000 0
 14. CENA pro vodné, stočné Kč.m-3 24.74 26.60 1.86
 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m-3 25.98 28.99 3.01
Vypracoval: Ing. Renáta Jakuněnková   Datum : 23.11.2007
Kontroloval: Schválil:  
Telefon: 554 711 051 (ředitel, statutární zástupce)
Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady.          
Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.        
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.      
VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.      
       
       
       
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok 2008
           
IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál
           
Řádek Náklady pro výpočet ceny pro vodné 
Nákladové položky Voda pitná předaná
2,007 2,008  
Plán Kalkul. Rozdíl
1 2 6 7 8
1. Materiál 241,041 244,790 3,749
1-Jan - surová voda podzemní + povrchová 170,912 203,492 32,580
1-Feb - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0 0 0
1-Mar - chemikálie 23,506 23,873 367
1-Apr - ostatní materiál 46,624 17,426 -29,198
2. Energie 118,986 115,160 -3,826
2-Jan - elektrická energie 111,698 112,255 557
2-Feb - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) 7,288 2,904 -4,384
3. Mzdy  90,954 83,270 -7,684
3-Jan - přímé mzdy 65,421 60,124 -5,297
3-Feb - ostatní osobní náklady 25,533 23,145 -2,388
4. Ostatní přímé náklady 515,950 436,066 -79,884
4-Jan - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku   294,890 318,723 23,833
4-Feb - opravy infrastrukturního majetku 76,681 41,672 -35,009
4-Mar - nájem infrastrukturního majetku 1,226 2,033 807
4-Apr - poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0
4-May - ostatní provozní náklady externí 33,275 36,855 3,580
4-Jun - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 109,878 36,783 -73,095
5. Finanční náklady 0 0 0
6. Výrobní režie 57,103 127,468 70,366
7. Správní režie 105,662 126,090 20,429
8. Úplné vlastní náklady 1,129,695 1,132,844 3,149
 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME      
 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku      
 C Počet pracovníků      
 D Voda pitná fakturovaná v  m3      
 E - z toho domácnosti       
 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v  m3      
 G - z toho domácnosti      
 H Voda srážková fakturovaná v  m3      
 I Voda odpadní čištěná v  m3      
 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v  m3      
 K Pitná nebo odpadní voda předaná v  m3 79,500 81,957 2,457
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3 14.21 13.82 -0.39
 10. ÚVN 1,129,695 1,132,844 3,149
 11. Kalkulační zisk 101,430 169,927 68,497
 11.a - podíl z ÚVN % 8.98% 15.00% 6.02%
 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku 101,430 169,927 68,497
 12. Celkem ÚVN + zisk 1,231,125 1,302,771 71,646
 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková  m3 79,500 81,957 2,457
 14. CENA pro vodné, stočné Kč.m-3 15.49 15.89 0.40
 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m-3 16.26 17.32 1.06
Vypracoval: Ing. Renáta Jakuněnková   Datum : 23.11.2007
Kontroloval: Schválil:  
Telefon: 554 711 051 (ředitel, statutární zástupce)
Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady.          
Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.        
Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.      
VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.      
       
       
       
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné  pro rok 2008
             
IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál
             
Řádek Náklady pro výpočet ceny pro vodné 
Nákladové položky Voda pitná
2,007 2,008  
Plán Kalkul. Rozdíl
1 2 3 4 5
1. Materiál 10.676 10.130 -0.546
1-Jan - surová voda podzemní + povrchová 6.663 7.263 0.601
1-Feb - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000
1-Mar - chemikálie 0.883 0.824 -0.059
1-Apr - ostatní materiál 3.130 2.043 -1.087
2. Energie 4.702 4.164 -0.539
2-Jan - elektrická energie 4.434 4.066 -0.368
2-Feb - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) 0.268 0.097 -0.171
3. Mzdy  3.341 2.784 -0.557
3-Jan - přímé mzdy 2.403 2.010 -0.393
3-Feb - ostatní osobní náklady 0.938 0.774 -0.164
4. Ostatní přímé náklady 25.087 26.117 1.030
4-Jan - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku   12.343 14.132 1.789
4-Feb - opravy infrastrukturního majetku 5.031 5.458 0.427
4-Mar - nájem infrastrukturního majetku 1.183 1.206 0.023
4-Apr - poplatky za vypouštění odpadních vod 0.000 0.000 0.000
4-May - ostatní provozní náklady externí 1.552 1.474 -0.078
4-Jun - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 4.978 3.847 -1.131
5. Finanční náklady 0.000 0.000 0.000
6. Výrobní režie 2.586 5.987 3.401
7. Správní režie 4.827 6.030 1.203
8. Úplné vlastní náklady 51.219 55.211 3.993
 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME      
 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku      
 C Počet pracovníků      
 D Voda pitná fakturovaná v mil. m3 2.170 2.170 0.000
 E - z toho domácnosti v mil. m3      
 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil. m3      
 G - z toho domácnosti      
 H Voda srážková fakturovaná v mil. m3      
 I Voda odpadní čištěná v mil. m3      
 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3      
 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3      
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3 23.60 25.44 1.84
 10. ÚVN mil. Kč 51.219 55.211 3.993
 11. Kalkulační zisk mil. Kč 3.893 2.760 -1.133
 11.a - podíl z ÚVN % 7.60% 5.00% -2.60%
 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil. Kč 0.716 2.760 2.044
 12. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč 55.112 57.971 2.859
 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková mil. m3 2.170 2.170 0.000
 14. CENA pro vodné, stočné Kč.m-3 25.40 26.71 1.32
 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m-3 26.67 29.11 2.45
Vypracoval: Ing. Renáta Jakuněnková   Datum : 23.11.2007
Kontroloval: Schválil:  
Telefon: 554 711 051 (ředitel, statutární zástupce)
Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady.          
Poznámka: Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.        
  Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.      
  VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.