Výpočet cen pro stočné od 1.4. 2008 - Horní město

 
Výpočet (kalkulace) cen pro stočné od 1.4. 2008
             
IČ: 47675861 Vlastník popřípadě provozovatel: VaK Bruntál a.s., třída Práce 42, 792 01 Bruntál
             
Řádek Náklady pro výpočet ceny pro stočné
Nákladové položky Voda odpadní Horní Město
2,007 2,008  
Plán Kalkul. Rozdíl
1 2 9 10 11
1. Materiál 0 7,500 0
1-Jan - surová voda podzemní + povrchová 0 0 0
1-Feb - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0 0 0
1-Mar - chemikálie 0 0 0
1-Apr - ostatní materiál 0 7,500 0
2. Energie 0 68,625 0
2-Jan - elektrická energie 0 68,625 0
2-Feb - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) 0 0 0
3. Mzdy  0 76,676 0
3-Jan - přímé mzdy 0 54,803 0
3-Feb - ostatní osobní náklady 0 21,873 0
4. Ostatní přímé náklady 0 75,000 0
4-Jan - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku   0 0 0
4-Feb - opravy infrastrukturního majetku 0 15,000 0
4-Mar - nájem infrastrukturního majetku 0 7,500 0
4-Apr - poplatky za vypouštění odpadních vod 0 0 0
4-May - ostatní provozní náklady externí 0 48,750 0
4-Jun - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0 3,750 0
5. Finanční náklady 0 0 0
6. Výrobní režie 0 13,125 0
7. Správní režie 0 12,000 0
8. Úplné vlastní náklady 0 252,926 0
 A Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME      
 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku      
 C Počet pracovníků      
 D Voda pitná fakturovaná v mil. m3      
 E - z toho domácnosti v mil. m3      
 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v  m3 0 18,000 0
 G - z toho domácnosti      
 H Voda srážková fakturovaná v mil. m3      
 I Voda odpadní čištěná v mil. m3      
 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3      
 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3      
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m-3 0.00 14.05 0.00
 10. ÚVN 0 252,926 0
 11. Kalkulační zisk 0 25,293 0
 11.a - podíl z ÚVN % 0.00% 10.00% 0.00%
 11.b - z ř. 11 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku 0 25,293 0
 12. Celkem ÚVN + zisk 0 278,219 0
 13. Voda fakturovaná pitná, odpadní + srážková m3 0 18,000 0
 14. CENA pro vodné, stočné Kč.m-3 0.00 15.46 0.00
 15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m-3 0.00 16.85 0.00
Vypracoval: Ing. Renáta Jakuněnková   Datum : 18.2.2008
Kontroloval: Schválil:  
Telefon: 554 711 051 (ředitel, statutární zástupce)
Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady.          
Poznámka: Náklady se uvádějí v Kč          
  Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa.      
  VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence.