+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Dodávka elektrické energie pro firmu VaK
Bruntál a.s. – velkoodběry

                                                                                                          8.7.2019

Výzva k podání cenové nabídky na dodávku
elektrické energie pro firmu VaK Bruntál a.s. – velkoodběry

Vyzýváme Vás k podání cenové
nabídky na dodávku elektrické energie v letech 2018-2019 pro firmu VaK
Bruntál a.s. – velkoodběry. Naše společnost provozuje a spravuje vodovodní sítě
v převážné části obcí okresu Bruntál. Elektrická energie tvoří nezanedbatelnou
položku v cenové kalkulaci vodného a stočného. Z těchto důvodů se
obracíme na Vaši společnost s výzvou k podání nabídky.      

Zadavatel :                VaK
Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                               IČ:
47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět nabídky:     Vypracování
nabídky na dodávku silové elektřiny pro velkoodběry.

Specifikace velkoodběrů :   1.  Celkový počet: 7

  • Celková roční spotřeba: 2170 MWh 
  • Sazba B5b – 3 objekty: VT/NT – 149/282 MWh
  • Sazba B4c – 1 objekt: VT/NT – 240/500 MWh
  • Sazba B12 – 1 objekt VT/NT – 50/190 MWh
  • Sazba B11 – 1 objekt: VT/NT – 3/6 MWh
  • Jednosazba – 1 objekt: 750 MWh (nový odběr od 1.1.2019)

Trvání smluvního vztahu: 3 roky

Obsah nabídky :        – specifikace produktových řad

– nabídková cena pro jednotlivé produktové řady

– smlouva

– obchodní podmínky

– platební podmínky

– aktivační (deaktivační) poplatek

– způsob jednání se  zákazníkem
( telefon, e-mail, osobní zástupce,

  kontaktní místo, ….)

Podmínky pro nabídky:       –  Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a
zpracováním

                                                  svých osobních údajů v souvislosti s
výběrovým řízením.

–  Zasláním nabídky souhlasíte s pravidly
uvedenými u daného

   výběrového
řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na

   náhradu nákladů spojených s účastí ve
výběrovém řízení ani na

   jiná finanční plnění z naší strany.

–  Právo zúčastnit se výběrového řízení mají
dodavatelé elektrické 

   energie s minimálním počtem zákazníků 65 000.

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí 29.7. 2019
ve 12.00 hod.

Adresa pro podání:   VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01
Bruntál 

                                    nebo
osobně v podatelně společnosti

Forma podání :         Nabídka bude podána písemnou formou
v zalepené obálce s adresou
dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

„Nabídka
dodávky elektrické energie-velkoodběry. Neotvírat!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Zadávací podklady:  Zadávací podklady mohou být doplněny o
případné další informace – telefonicky, tel.602 305 542 – ing.Ševčík
Bronislav, nebo e-mailem: sevcik@vakbruntal.cz

Platnost nabídky:        5 pracovních dní, tj. do 5.8.2019

Hodnotící kritéria :   Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle
následujících kritérií

                                    Kriterium / Důležitost

                                    – nabídková cena ( důležitost 8 )

                                    – služby ( důležitost 2 )

                                    Jednotlivá
kritéria budou ohodnocena body 0-10
a ty budou následně vynásobeny důležitostí kritéria.
Vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Zrušení nabídek:     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí
všech cenových nabídek.

                                                           S přátelským
pozdravem

                                                                                                                                  Ing.
Jaroslav Jouza

                                                                                                                                              ředitel