+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Dodávka silové elektřiny pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry

                                                                                                                                  8.7.2019

Výzva k podání cenové nabídky na dodávku silové elektřiny pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry

    Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na dodávku  silové elektřiny v letech 2020-2022 pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry. Naše společnost provozuje a spravuje vodovodní sítě v převážné části obcí okresu Bruntál. Elektrická energie tvoří nezanedbatelnou položku v cenové kalkulaci vodného a stočného. Z těchto důvodů se obracíme na Vaši společnost s výzvou k podání nabídky.         

Zadavatel :                VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                               IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět nabídky:     Vypracování nabídky na dodávku silové elektřiny pro maloodběry.

Specifikace maloodběrů :    1.  Celkový počet: 50

  • Celková roční spotřeba: 308 MWh 
  • Sazba C01d – 1 objekt – 1 MWh
  • Sazba C02d – 44 objektů – 136 MWh
  • Sazba C25d – 3 objekty – VT/NT – 72/33 MWh
  • Sazba C45d – 1 objekt – VT/NT – 11/55 MWh

Trvání smluvního vztahu: 3 roky

Obsah nabídky :        – specifikace produktových řad

– nabídková cena pro jednotlivé produktové řady

– smlouva

– obchodní podmínky

– platební podmínky

– aktivační (deaktivační) poplatek

– způsob jednání se  zákazníkem ( telefon, e-mail, osobní zástupce,

  kontaktní místo, ….)

Podmínky pro nabídky:       –  Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním

                                                  svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.

–  Zasláním nabídky souhlasíte s pravidly uvedenými u daného

   výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na

   náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na

   jiná finanční plnění z naší strany.

–  Právo zúčastnit se výběrového řízení mají dodavatelé elektrické  

   energie s minimálním počtem zákazníků 65 000.

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí 29.7. 2019 ve 12.00 hod.

Adresa pro podání:   VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                    nebo osobně v podatelně společnosti

Forma podání :         Nabídka bude podána písemnou formou v zalepené obálce s adresou dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

 „Nabídka dodávky silové elektřiny – maloodběry. Neotvírat!!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Zadávací podklady:  Zadávací podklady mohou být doplněny o případné další informace – telefonicky, tel. 602 305 542 – ing.Ševčík Bronislav, nebo e-mailem: sevcik@vakbruntal.cz

Platnost nabídky:        5 pracovních dní, tj. do 5.8.2017

Hodnotící kritéria :   Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií

                                    Kriterium : 

                                    – nabídková cena ( Důležitost 8 )

                                    – služby ( Důležitost 2 )

                                    Jednotlivá kritéria budou ohodnocena body 0-10 a ty budou následně vynásobeny důležitostí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Zrušení nabídek:     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

                                                           S přátelským pozdravem

                                                                                                                                  Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                                                              ředitel