+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – Dodávka systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál

Datum zveřejnění Srpen 4, 2019

Výzva k podání cenové nabídky

    Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na dodávku systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál

Zadavatel :                VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                    IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět nabídky:     Vypracování cenové nabídky na dodávku systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál. Měřicí sonda bude osazena v šachtě s průtočnou světlostí DN 1200 (betonové potrubí). Vyhodnocovací jednotka a automatický vzorkovač budou umístěny v budově vzdálené cca 12 m. Mezi budovou a šachtou bude položena chránička o odpovídajícím průměru (zajistí VaK Bruntál a.s.) pro natažení signálního kabelu k měřicí sondě průtokoměru a pro sací hadici automatického vzorkovače.

Specifikace systému :          1.   kombinovaná měřicí sonda (rychlost: Dopplerův princip, hloubka:

      tlakový senzor nebo ultrazvukový senzor)

  • max. rychlost proudění 4 m/s
  • může dojít k tlakovému režimu proudění
  • interní GPRS/GSM modem pro odesílání dat na server a SMS zpráv o odběrné události, možnost měnit seznam příjemců SMS zpráv, možnost definování podmínek pro odesílání SMS
  • automatický vzorkovač s aktivním chlazením, sací výkon min 8 m
  • instalace systému, seřízení a nastavení
  • posouzení funkční způsobilosti (kalibrační list, Doklad o úředním měření), musí splnit požadavky Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších novelizací
  • záruka: standartní – 2 roky 

Obsah nabídky :        – specifikace systému měření průtoků: měřicí sonda, vyhodnocovací

  jednotka, telemetrický přenos dat

– specifikace automatického vzorkovače

– nabídková cena

– smlouva

– obchodní podmínky

– platební podmínky

Podmínky pro nabídky:       –  Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním

                                                  svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.

–  Zasláním nabídky souhlasíte s pravidly uvedenými u daného

   výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na

   náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na

   jiná finanční plnění z naší strany.

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí 14. 8. 2019 ve 12.00 hod.

Adresa pro podání:   VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                    nebo osobně v podatelně společnosti

Forma podání :         Nabídka bude podána písemnou formou v zalepené obálce s adresou dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

 „Nabídka na dodávku systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál. Neotvírat !!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Zadávací podklady:  Zadávací podklady mohou být doplněny o případné další informace – telefonicky, tel. 602 305 542 – Ing. Ševčík Bronislav, nebo e-mailem: sevcik@vakbruntal.cz . Možná je také osobní návštěva.

Platnost nabídky:        10 pracovních dní, tj. do 28.8.2017

Hodnotící kritéria :   Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií

                                    Kriterium :                                                                Důležitost :

                             – nabídková cena                                                                   80%

                             – reference                                                                             10%

                             – termín realizace                                                                  10%

Zrušení nabídek:     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

                                                           S přátelským pozdravem

                                                                                                                                  Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                                                              Ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky Přílohu ve formátu PDF k výzvě k podání nabídky najdete zde Žádáme Vás o podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů k realizaci dodávky čistícího a sacího kanalizačního vozidla. Identifikační údaje...

číst více