+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – Dodávka systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál

Datum zveřejnění 4 srpna, 2019

Výzva k podání cenové nabídky

    Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na dodávku systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál

Zadavatel :                VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                    IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět nabídky:     Vypracování cenové nabídky na dodávku systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál. Měřicí sonda bude osazena v šachtě s průtočnou světlostí DN 1200 (betonové potrubí). Vyhodnocovací jednotka a automatický vzorkovač budou umístěny v budově vzdálené cca 12 m. Mezi budovou a šachtou bude položena chránička o odpovídajícím průměru (zajistí VaK Bruntál a.s.) pro natažení signálního kabelu k měřicí sondě průtokoměru a pro sací hadici automatického vzorkovače.

Specifikace systému :          1.   kombinovaná měřicí sonda (rychlost: Dopplerův princip, hloubka:

      tlakový senzor nebo ultrazvukový senzor)

  • max. rychlost proudění 4 m/s
  • může dojít k tlakovému režimu proudění
  • interní GPRS/GSM modem pro odesílání dat na server a SMS zpráv o odběrné události, možnost měnit seznam příjemců SMS zpráv, možnost definování podmínek pro odesílání SMS
  • automatický vzorkovač s aktivním chlazením, sací výkon min 8 m
  • instalace systému, seřízení a nastavení
  • posouzení funkční způsobilosti (kalibrační list, Doklad o úředním měření), musí splnit požadavky Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších novelizací
  • záruka: standartní – 2 roky 

Obsah nabídky :        – specifikace systému měření průtoků: měřicí sonda, vyhodnocovací

  jednotka, telemetrický přenos dat

– specifikace automatického vzorkovače

– nabídková cena

– smlouva

– obchodní podmínky

– platební podmínky

Podmínky pro nabídky:       –  Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním

                                                  svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.

–  Zasláním nabídky souhlasíte s pravidly uvedenými u daného

   výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na

   náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na

   jiná finanční plnění z naší strany.

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí 14. 8. 2019 ve 12.00 hod.

Adresa pro podání:   VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                    nebo osobně v podatelně společnosti

Forma podání :         Nabídka bude podána písemnou formou v zalepené obálce s adresou dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

 „Nabídka na dodávku systému měření průtoku a kvality odpadních dešťových vod na obtoku ČOV Bruntál. Neotvírat !!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Zadávací podklady:  Zadávací podklady mohou být doplněny o případné další informace – telefonicky, tel. 602 305 542 – Ing. Ševčík Bronislav, nebo e-mailem: sevcik@vakbruntal.cz . Možná je také osobní návštěva.

Platnost nabídky:        10 pracovních dní, tj. do 28.8.2017

Hodnotící kritéria :   Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií

                                    Kriterium :                                                                Důležitost :

                             – nabídková cena                                                                   80%

                             – reference                                                                             10%

                             – termín realizace                                                                  10%

Zrušení nabídek:     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

                                                           S přátelským pozdravem

                                                                                                                                  Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                                                              Ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky pitné vody

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, od…9.00 – 12.00 hod. dne…25.1.2020. bude z důvodu: havárie vodovodního řadupřepojení vod. řadu a přípojek přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více