Výběrové řízení – Oprava 2 ks kapsových filtrů typ: FKI 6/13 PM 12 5168.51

Datum zveřejnění 3 února, 2022

Výzva k podání cenové nabídky na provedení opravy 2 ks kapsových filtrů

    Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na provedení opravy 2 ks kapsových filtrů typu FKI 6/13 PM 12 5168.51 v areálu  Úpravny vody Karlov pod Pradědem, včetně dodání náhradních dílů.          

Zadavatel :                VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                               IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět nabídky:    provedení opravy 2 ks kapsových filtrů typu FKI 6/13 PM 12 5168.51 v zásobnících vápenného hydrátu v areálu Úpravny vody Karlov pod Pradědem.

Specifikace činností :           1.   Oprava v rozsahu dle protokolu – viz příloha č.1

Obsah nabídky :        –  prokázání kvalifikačních předpokladů

– reference oprav obdobného charakteru a rozsahu 

– nabídková cena montážních prací

– nabídková cena dodávky náhradních dílů

– smlouva

– platební podmínky

– termín realizace ode dne podepsání smlouvy

– platnost nabídky

Podmínky pro nabídky:      –  Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním

                                                  svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.

–  Zasláním nabídky souhlasíte s pravidly uvedenými u daného

   výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na

   náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na

   jiná finanční plnění z naší strany.

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí 18.2. 2022 ve 12.00 hod.

Otvírání obálek:      Otvírání obálek je veřejně přístupné a proběhne dne 18.2.2022 ve 13.00 hod.

Adresa pro podání:   VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                    nebo osobně v podatelně společnosti

Forma podání :         Nabídka bude podána písemnou formou v zalepené obálce s adresou dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

 „Nabídka opravy kapsových filtrů – ÚV Karlov. Neotvírat!!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Zadávací podklady:  Zadávací podklady mohou být doplněny o případné další informace – telefonicky, tel. 602 305 542 – ing.Ševčík Bronislav, nebo e-mailem: sevcik@vakbruntal.cz

Platnost nabídky:        min 2 měsíce

Hodnotící kritéria :   Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií

                                    Kriterium :                                                               Důležitost :

                                    – nabídková cena                                                                  10

                                    Jednotlivá kritéria budou ohodnocena body 0-10 a ty budou následně vynásobeny důležitostí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Ostatní podmínky:    výzva pro podání nabídky bude zveřejněna na webových stránkách společnosti VaK Bruntál a.s.: www.vakbruntal.cz. Výběrového řízení se mohou zúčastnit i další firmy, které nebyly přímo obeslané výzvou k podání nabídky.

Zrušení nabídek:     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

                                                           S přátelským pozdravem

                                                                                                                                  Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                                                              Ředitel

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ ( Formát .docx )

Příloha č. 1Stáhnout

Příloha č.2Stáhnout

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více