Výběrové řízení – Dodávka silové elektřiny pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry

Datum zveřejnění 20 srpna, 2023

Dodávka silové elektřiny pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry

 

 

                                                                                                                                  17.8.2023

 

Výzva k podání cenové nabídky na dodávku silové elektřiny pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry

 

 

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na dodávku  silové elektřiny pro rok 2024 pro firmu VaK Bruntál a.s. – maloodběry. Naše společnost provozuje a spravuje vodovodní sítě v převážné části obcí okresu Bruntál. Elektrická energie tvoří nezanedbatelnou položku v cenové kalkulaci vodného a stočného. Z těchto důvodů se obracíme na Vaši společnost s výzvou k podání nabídky.              

 

 

Zadavatel :                VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                               IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

 

Předmět nabídky: Vypracování cenové nabídky na dodávku silové elektřiny pro maloodběry.

 

Specifikace maloodběrů :    1.  Celkový počet: 51

  1. Celková roční spotřeba: 420 MWh
  2. Sazba C01d – 1 objekt – 1 MWh
  3. Sazba C02d – 43 objektů – 146 MWh
  4. Sazba C03d – 2 objekty – 49 MWh
  5. Sazba C25d – 4 objekty – VT/NT – 105/51 MWh
  6. Sazba C45d – 1 objekt – VT/NT – 11/57 MWh

 

Trvání smluvního vztahu: 1 rok

 

Obsah nabídky :        – specifikace produktových řad

– nabídková cena pro jednotlivé produktové řady

– smlouva

– obchodní podmínky

– platební podmínky

– aktivační (deaktivační) poplatek

– způsob jednání se  zákazníkem ( telefon, e-mail, osobní zástupce,

kontaktní místo, ….)

Podmínky pro nabídky:       –  Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním

svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.

–  Zasláním nabídky souhlasíte s pravidly uvedenými u daného

výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na

náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na

jiná finanční plnění z naší strany.

–  Pouze produktové řady s fixní cenou elektrické energie

–  Právo zúčastnit se výběrového řízení mají dodavatelé elektrické

energie s minimálním počtem zákazníků 50 000.

 

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí ve středu 20.9. 2023 ve 12.15 hod.

 

Otevírání obálek:      Otevírání obálek proběhne 20.9.2023 ve 12.30 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

 

Adresa pro podání:   VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

nebo osobně v podatelně společnosti

 

Forma podání :         Nabídka bude podána písemnou formou v zalepené obálce s adresou dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

 „Nabídka dodávky silové elektřiny – maloodběry. Neotvírat!!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Nabídka může být  zaslána i elektronickou formou, a to  v den otevírání obálek, tj. ve středu 20.9. 2023 do datové schránky zadavatele  nejpozději do 12.15 hod. Zvlášť bude uvedena nabídka pro maloodběry a zvlášť pro velkoodběry. ID datové schránky: fu5fg6u

 

Zadávací podklady:  Zadávací podklady mohou být doplněny o případné další informace – telefonicky, tel. 602 305 542 – ing.Ševčík Bronislav, nebo e-mailem: sevcik@vakbruntal.cz

 

Platnost nabídky:      Platnost nabídky bude min.  do 14.00 hod, dne 21.9.2023.

 

Hodnotící kritéria :   Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií

 

Kriterium :                                                                Důležitost :

– nabídková cena                                                                   9

– služby                                                                                  1

 

Jednotlivá kritéria budou ohodnocena body 0-10 a ty budou následně vynásobeny důležitostí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším počtem bodů.

 

Zrušení nabídek:     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

 

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Jaroslav Jouza                                                                                                    ředitel společnosti

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více