SEKCE PRO AKCIONÁŘE

Valná Hromada 2023

Nabídka na odkoupení akcií VaK Bruntál a.s.

Veřejný návrh smlouvy na koupi akcií

Oznámení přijetí veřejného návrhu smlouvy na koupi akcií vydaných společností VaK Bruntál a.s.

Stanovy akciové společnosti VaK Bruntál a.s.

Organizační struktura platná od 1.1.2019