Vážení odběratelé, na základě pokynu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje...