Dokumenty

KE STAŽENÍ

PDF soubory

  • ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB VE SPOLEČNOSTI VAK BRUNTÁL A.S.
  • VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ODVÁDĚNÍ VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO ODDÍLNÉ KANALIZACE
  • VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY VODY
  • Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod
  • Smlouva o dodávce vody
  • Odhláška – Přihláška
  • Kanalizační řád stokové sítě Bruntál
  • Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu

PDF Formuláře

Objednávka Služeb

Interaktivní PDF Formulář můžete využít k objednávce / poptávce služeb.

Žádost o vyjádření

Interaktivní PDF Formulář můžete využít k žádosti o vyjádření.