+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

FORMULÁŘE

ZDE SI MŮŽETE ZOBRAZIT NEBO STÁHNOUT NAŠE FORMULÁŘE

FORMULÁŘE

Odhláška - Přihláška

Formulář slouží k odhlášení nebo přihlášení dodávky vody z vodovodu a odvádění vypouštěných odpadních vod.

Žádost o vyjádření

Formulář slouží k podání žádosti o vyjádření k existenci provozovaného vodohospodářského zařízení a stanovení podmínek pro styk s tímto zařízením

Objednávka služeb

Formulář slouží k objednání služeb, jako například montáž vodoměru, oprava vodoměru, vyhledání skrytých úníků vody, čištění kanalizace, rozbor vody a dalších

Žádost o změnu nebo uzavření smlouvy

Formulář slouží k uzavření smlouvy, nebo provedení změny dodávky vody z vodovodu a odvádění vypouštěných odpadních vod.