Největší akcionáři

%

Město Bruntál

%

Město Rýmařov

%

Město Břidličná

%

Město Horní Benešov

Společnost VaK Bruntál a.s. je organizací zabezpečující dodávku pitné vody a čištění odpadních vod, včetně dalších souvisejících odborných činností prováděných na úseku vodního hospodářství. Společnost má komunální charakter, neboť převážnou část majetku vlastní obce a města okresu Bruntál.

Společnost VaK Bruntál a.s. vznikla k datu 1.1.1994 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Bruntál s.p., který zajišťoval provoz veřejných vodovodů a kanalizací na území celého okresu Bruntál. Privatizací přešel infrastrukturní majetek veřejných vodovodů a kanalizací do majetku měst a obcí. Tato města a obce se dohodly na vytvoření akciové společnosti, která bude zajišťovat provozování veřejných vodovodů na území, které je zásobováno pitnou vodou ze Skupinového vodovodu Bruntál se. Do nově vznikající společnosti se rozhodlo vstoupit i několik obcí, které jsou zásobovány pitnou vodou z místních zdrojů.

VaK Bruntál a.s. je společností tzv. „smíšeného typu“, kdy jsou majitelé infrastruktury sdruženi v akciovou společnost svými majetkovými podíly. Současně je však v této společnosti provozní majetek, který byl privatizován kupónovou metodou. Společnost tak zajišťuje správu i provoz vodovodů a kanalizací vlastními pracovníky a prostředky.

Základním cílem akciové společnosti VaK Bruntál a.s. je zabezpečení plynulé dodávky kvalitní pitné vody, dále pak odvádění a čištění odpadních vod, při zachování sociálně únosných cen vodného a stočného a vytváření přiměřeného zisku potřebného pro další rozvoj společnosti.

Základní identifikační údaje společnosti

Obchodní firma:VaK Bruntál a.s.
Sídlo společnosti:tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
IČ:47675861
DIČ:CZ47675861
Bankovní spojení:KB, a.s. Bruntál, č.ú. 1704771/0100
Telefon:+420 555 537 300
Fax:+420 555 537 380
Základní kapitál společnosti:695 750 000 Kč
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 732

Statutární orgán - představenstvo společnosti

Ing. Petr Kloudapředseda představenstva
Ing. Libor Unverdorbenmístopředseda představenstva
Ing. Karel Soukopčlen představenstva
Ing. Stanislav Moškořčlen představenstva
Ing. Luděk Šimkočlen představenstva

Dozorčí rada společnosti

Ing. Jiří Zlámalpředseda dozorčí rady
Ing. Salome Sýkorovámístopředseda dozorčí rady
Mgr. Marcela Staňkováčlen dozorčí rady
Miroslav Kladníčekčlen dozorčí rady
Ing. Pavel Königčlen dozorčí rady
Bedřich Buťákčlen dozorčí rady
Václav Vojtíšekčlen dozorčí rady
Ondřej Holubčlen dozorčí rady
Pavel Kopečekčlen dozorčí rady