OSTATNÍ DOKUMENTY

V TÉTO SEKCI NAJDETE DALŠÍ DOSTUPNÉ DOKUMENTY

OSTATNÍ

Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu

Tento dokument obsahuje podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky v majetku VaK Bruntál a.s. pro křížení, souběh, napojení apod.

Kanalizační řád stokové sítě Bruntál

Dokument obsahuje kanalizační řád stokové sítě města Bruntál podle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č.428/2011 Sb. k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů.