TVRDOST VODY

Tabulky tvrdosti vody

TVRDOST VODY

Tvrdost Vody

Tvrdost vody představuje významný podíl mineralizace vody, nikdy nebyla jednotně definována. Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Stejně, jako vzniklo několik různých definic, vzniklo několik jednotek tvrdosti. Od vyjadřování tvrdosti ve stupních (německých, francouzských, anglických) se již upouští. Pokud se stanovuje tvrdost jako suma vápníku a hořčíku, což je i současný český případ, výsledek se vyjadřuje v mmol/l (milimoly na litr). V našich tabulkách tvrdosti vody jednotlivých zdrojů uvádíme tvrdost vody v těchto jednotkách. Současně uvádíme i zařazení vody podle mezí tvrdosti vody, viz. následující tabulka.

Tvrdost vody 2022

Meze tvrdosti vody