Valná Hromada 18.06.2019

Pozvánka na Valnou Hromadu

Jednací Řád

Rozvaha 2018

Výkaz zisku a ztráty 2018

Výroční zpráva 2018
Příloha v účetní závěrce
Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
Zpráva o vztazích za účetní období roku 2018
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018
Zpráva nezávislého auditora