VALNÁ HROMADA 2020

NA TÉTO STRÁNCE NAJDETE VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VALNÉ HROMADY

VALNÁ HROMADA

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O VÝSLEDCÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTIArchiv

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY KONANÉ 8.10.2020Archiv

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3367-12/20 STARÉ HEŘMÍNOVY - VKLADArchiv

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3368-13/20 ŠIROKÁ NIVA - VKLADArchiv

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADUArchiv

ROZVAHA K 31.12.2019Archiv

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVAArchiv

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADYArchiv

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31.12.2019Archiv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019Archiv

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORAArchiv

Zpráva o činnosti doz. rady a její stanovisko k účetní závěrce, za rok 2019 a k návrhu na zúčtování HV za rok 2019Archiv

ZPRÁVA O VZTAZÍCH za účetní období roku 2019Archiv