VALNÁ HROMADA 2021

NA TÉTO STRÁNCE NAJDETE VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VALNÉ HROMADY

VALNÁ HROMADA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020Nové

ZPRÁVA AUDITORA 2020Nové

ROZVAHA K 31.12.2020Nové

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31.12.2020Nové

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2020Nové

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ROK 2020Nové

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTINové

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADUNové

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVANové

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2020Nové

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 2020Nové