+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

VALNÁ HROMADA 2022

NA TÉTO STRÁNCE NAJDETE VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VALNÉ HROMADY

VALNÁ HROMADA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021Nové

ZPRÁVA AUDITORA 2021Nové

ROZVAHA K 31.12.2021Nové

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT K 31.12.2021Nové

PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2021Nové

ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2021Nové

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTINové

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 21. 06. 2022Nové

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DRNové

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2021Nové

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2021Nové

ZNALECKÝ POSUDEK 3413-20/2022 KANALIZACE LESKOVEC NAD MORAVICÍNové