+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ

Žadatel o vydání vyjádřeníStavebník ( Investor ) pokud se liší od Žadatele

ADRESA BYDLIŠTĚ / SÍDLO FIRMY


Vyplňte pouze v případě, že se liší od Žadatele


ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů a potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Podmínkami pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu

Žádost o vydání vyjádření PDF Formulář