VÝROBA VODY

Přehled výroby vody za rok 2022

VÝROBA VODY

VÝROBA VODY 2023

Místní zdroje

187

výroba vody v tis. m³

%

% podíl na celkové výrobě

Zdroj: podzemní voda

ÚV Leskovec nad Moravicí

643

výroba vody v tis. m³

%

% podíl na celkové výrobě

Zdroj: povrchová voda

ÚV Karlov pod Pradědem

1598

výroba vody v tis. m³

%

% podíl na celkové výrobě

Zdroj: povrchová voda, podzemní voda

Společnost celkem

2428

výroba vody v tis. m³

%

% podíl na celkové výrobě